Крисоченко Валентин Семенович

магниевый скраб beletage

Професор, доктор філософських наук, Заслужений діяч науки і тех­ніки України, нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», член українських і міжнародних товариств, редколегій, експертних рад, завідувач відділу геополітики і геостратегії Інституту українознавства МОН України, Лауреат премії президентів НАН України, АН Білорусі, АН Молдови. Наукові здобутки професора В.С. Крисаченка добре знані в Україні й за її межами.

Автор близько 300 наукових праць, у т.ч. 12 монографій та 9 підру­чників. Основні напрями досліджень — історія філософії та філософія науки, етнополітика, вчення про біосферу, українознавство. Автор ґрунтовних узагальнень для системи освіти: двотомників «Людина і до­вкілля» (1995), «Українознавство» (1995—1996) та «Історія Криму» (1999—2000), навчального посібника «Екологічна культура» (1996) та підручника «Людина і біосфера» (1998), монографії «Динаміка насе­лення: популяційні, етнічні та глобальні виміри» (2005), навчального посібника «Історія української філософії» (2006).

Подією міжнародного значення стало оприлюднення монографії «Християнство на теренах України. І—ІХ століття» (2000), яка дістала схвальний відгук вищих християнських ієрархів. Значний суспільний ре­зонанс в Україні викликали колективні монографії, підготовлені під ке­рівництвом В.С. Крисаченка: «Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи» (2004) та «Український соціум» (2005). Синтезом знань про Україну стала монографія «Україна: природа і людина» (видання 2000 і 2002 рр.).