3. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

магниевый скраб beletage

Фемінізм є переломною ідеологією. Спірні традиції фемінізму здебільшого всі виникли з існуючих ідеологій чи теорій, очевидно лібералізму та соціалізму, та пізніших ідеологій . Саме ці ідеології стали засобами для підвищення соціальної ролі жінок, тому що вони в основному прихильно ставилися до поняття рівно­сті. Ієрархічні чи елітарні теорії, зазвичай асоціюються з антифемінізмом. Для прикладу, традиційний консерватизм стверджує, що патріархальна структура суспільства та статевий поділ на приватних жінок і публічних чоловіків є при­родним та неминучим. Жінки народжуються для того, щоб бути домогосподар­ками та матерями, і повстання проти цієї долі є як неправильними, так і прире­ченим на поразку. Консерватори можуть максимально підтримувати поняття рівності, але це не значить, що домашні турботи жінок є аж ніяк не менш важ­ливими, ніж важливі публічні обов'язки чоловіків. А відтак чоловіки й жінки є рівні, але різні.

Реформи реакційного фемінізму також розвивалися за певних обставин. Це мало місце, коли традиційний статус та позиція жінок були під загрозою швид­ких соціальних та культурних змін. Так званий Ісламістський фемінізм має свій характер. В ісламських державах, таких як Іран, Пакистан та Судан вплив зако­ну шаріату на повернення до традиційних моральних та релігійних принципів часом трактувалися як засоби підвищення статусу жінок, яким загрожувало по­ширення західних понять та цінностей. З цієї точки зору вуаль, заборони в одя­зі, виключення жінок з публічної сфери життя розглядалися деякими мусуль­манськими жінками як символи лібералізму. Так чи інакше, з погляду традицій­них феміністок, реакційний фемінізм є просто протистояння понять, які відо­бражають неправильні погляди, що традиційний погляд на публічний і приватний поділ є істинним для жінок і визначає їхній статус і захист. Насправ­ді це забезпечує докази культурної сили патріархії та можливості рекрутування жінок у їх же власний гніт. Основні течії фемінізму:

•ліберальний фемінізм;

• соціалістичний фемінізм;

•радикальний фемінізм;

• нові феміністичні традиції.

Ліберальний фемінізм. Ранній фемінізм, а саме перша хвиля жіночого руху була під абсолютним впливом ідей та цінностей лібералізму. У першому вели­кому тексті на тему фемінізму «Захист жіночих прав» М. Воллестонкрафт (1792) була висловлена думка, що жінкам повинні бути надані такі самі права і привілеї, як і чоловікам з тієї причини, що всі вони є людськими істотами». Во­на стверджувала, що визначення статі буде неважливим у політичному й соціа­льному житті, якщо жінки матимуть доступ до освіти і до них ставитимуться як до раціональних створінь з власними правами. У книзі «Підкорення жінок» Джона Стюарта Мілля (1869), написаній у співпраці з Арієт Тейлор, стверджу­ється, що суспільство повинно бути організованим згідно з принципом «резон­ності» і «випадковості народження», а саме — стать повинна бути несуттєвою. А відтак жінкам будуть надані ті права, якими користуються і чоловіки, особ­ливо право виборчого голосу.