ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ: ІДЕОЛОГІЯ БЕЗ КІНЦЯ?

магниевый скраб beletage

«(Слово «ідеологія» — це текст, що витканий з павутини різних концепцій і простежу­ється крізь безліч різних історій. Можливо, важливіше зрозуміти, що є дійсно Істотним усередині кожної з генеалогічних ліній, а що може бути відкинуто, ніж намагатися приму­сово з'єднати їх у якусь Велику Глобальну Теорію».

1.                                     Кінець ідеології?

2.                                     Інтергативна ідеологія?

3.                                     Постмодернізм як нова ідеологія.

4.                                     Глобалізм як ідеологія.

Ключові слова, поняття і категорії: ідеологія, інтегративна ідеологія, постмодернізм як ідеологія, глобалізм як ідеологія.

Політична ідеологія була невід'ємною складовою світової історії більше двох­сот років. Ідеологія походить від економічних, соціальних і політичних переворо­тів, через які сучасний світ набув своєї форми, і був тісно затягнутий у процес соці­альної трансформації і політичного розвитку, що продовжується й зараз. Хоча ідеологія вперше виникла на індустріальному Заході, згодом вона поширилася по всьому світу, створюючи всесвітню мову політичної дискусії. Однак думки щодо ролі, яку відіграла ідеологія в історії людства, глибоко розділилися. Чи була ідео­логія причиною правди, прогресу і справедливості, чи породила викривлені і про­ігноровані світові погляди, які призвели до нетерпимості і тиску?

Ця дискусія почалася в XIX ст. навколо сталої різниці, яку Маркс описав між «ідеологією» і «наукою». Досить довго в сучасному світі існував міф, що соціальний клас, який забезпечує науку об'єктивним і безцінним мето­дом, заснованим переважно на людських знаннях, пройшов шлях від понево­лення до ірраціональної ідеології. Наука не є протиставлення ідеології, і, можливо, може бути по-своєму зрозуміла як ідеологія. Наприклад, наука бу­ла пов'язана з інтересами могутніх соціальних сил, особливо тих, що пред­ставлені промисловістю і технікою. Це зробило свій внесок у процес ґрунто­вних соціальних змін і стало значною мірою, керівною ідеологією індустріального суспільства. Ідеологія, з цієї точки зору, це просто засіб, за допомогою якого соціальна група або все суспільство досягає межі самосві­домості, встановлюючи спільну ідентичність чи коло спільних цілей. Як та­ка, ідеологія не повинна вважатися ні свободою чи рабством, ані правдою чи брехнею. Вона може бути будь-чим з цих речей. Характер ідеології сформо­ваний історичними силами, з яких вона виникла, і визначається соціальними і політичними потребами, які вона задовольняє. Отже, ідеологія стала необ- хідною і не викорінюваною ознакою становища людини. Проте досить часто політичні мислителі проголошували, що ідеологія була або мала бути зведе­на нанівець. Нині досить часто лунає думка про інтегративну ідеологію, про постмодернізм і глобалізацію як ідеологію сучасності.