ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

магниевый скраб beletage

Кирилюк Федір Михайлович народився 9 вересня 1944 року в с. Саражинці Погребищенськоо р-ну Вінницької обл. Доктор філософсь­ких наук, професор кафедри політології. Закінчив філософський факуль­тет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1971 році та аспірантуру цього ж факультету у 1976. Цього ж року захистив ка­ндидатську дисертацію. В 1992 році захистив докторську дисертацію. Вчені звання доцента та професора отримав у 1985 та 1994 роках відпо­відно. У 2004 р. Президентом України присвоєно почесне звання «Заслу­жений діяч науки і техніки України».

Основні напрями науково-педагогічної діяльності: наукові досліджен­ня в галузі політичних наук, історії та теорії політичних наук, політичних інститутів і процесів. Викладання курсів «Політологія» та «Історія зарубі­жних політичних вчень». Автор більше 150 наукових праць.

Основні наукові праці:

Социалистический идеал до и после Маркса. — К., 1989. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ века. — К., 1991. (у співвавторстві з О. С. Ковшем).

Психологія і політика. — К., 1993 (у співавт. з Л. А. Кремінем і Ю. В. Ірхіним).

Стародавня політологія. — К., 2000.

Політологія середньовіччя. — К., 2000.

Політологія Ренесансу. — К., 2000.

Політологія Нової доби. — К., 2000.

Українська політологія: витоки та еволюція. — К., 1995.

Практикум з політології. — К., 2003.

Політологія: історія та методологія. — К., 2000.

Політологія. — К., 2004.

Політологія: навчально-методичний комплекс. — К., 2004. Політологія Нової доби. — К., 2004.

Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби. — К., 2008. Новітня політологія. — К., 2008. Філософія політичної ідеології. — К., 2009.