ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВІД АВТОРА.................................................................................... 7

ЧАСТИНА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІДЕОЛОГІЇ......................... 11

ВСТУП........................................................................................... 13

Розділ 1. Предметне поле політичної ідеології................................. 17

1.                    Соціально-політична матриця формування політичної ідеології 17

2.                    Базові духовні цінності політичної ідеології........................... 35

3.                    Генеза та сутність ідеології................................................... 54

Розділ 2. Філософські виміри політичної ідеології............................ 64

1.                    Історико-онтологічний вимір................................................. 64

2.                    Аксіологічний вимір.............................................................. 75

3.                    Парадигмальний вимір.......................................................... 84

4.                    Концептуальний вимір.......................................................... 97

Розділ 3. Загальне та відмінне в сучасній політичній ідеології........ 102

ЧАСТИНА 2

КЛАСИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЇХ РІЗНОВИДИ...................................... 109

ВСТУП.......................................................................................... 111

Розділ 1. Лібералізм..................................................................... 113

1.                   Генеза (історичний вимір)................................................... 113

2.                   Базові цінності.................................................................... 116

3.                    Основні політичні засади.................................................... 125

4.                    Класичний лібералізм......................................................... 131

5.                    Сучасний лібералізм........................................................... 142

6.                    Лібералізм у XXI столітті..................................................... 148

Розділ 2. Консерватизм................................................................. 153

1.                   Походження й еволюція...................................................... 154

2.                    Основні цінності................................................................. 157

3.                   Похідні цінності.................................................................. 167

4.                    Різноманітність форм консерватизму................................... 171

5.                   Неоконсерватизм................................................................ 179

6.                    Консерватизм у XXI столітті................................................ 187

Розділ 3. Соціалізм. Марксизм....................................................... 191

1.                   Походження і джерела........................................................ 191

2.                    Основні цінності................................................................. 195

3.                   Марксизм............................................................................ 216

4.                   Класичний (ортодоксальний) марксизм................................ 217

5.                   Критичний (соціал-демократичний) соціалізм....................... 248

6.                    Ортодоксальний комунізм................................................... 259

7.                    Неомарксистські концепції політичного розвитку суспільства 284

8.                    Сучасні різновиди соціалізму............................................... 287

Розділ 4. Анархізм........................................................................ 312

1.                   Витоки та розвиток............................................................. 312

2.                    Центральна ідея — заперечення держави............................ 314

3.                    Колективістський анархізм.................................................. 320

4.                    Індивідуалістичний анархізм............................................... 325

5.                    Анархізм в XXI столітті........................................................ 328

ЧАСТИНА 3

НЕКЛАСИЧНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ............................................ 331

ВСТУП.......................................................................................... 333

Розділ 1. Націоналізм.................................................................... 334

1.                  Походження та розвиток націоналізму................................. 335

2.                   Націоналізм........................................................................ 339

3.                   Нація.................................................................................. 342

4.                    Самовизначення................................................................. 351

5.                  Різновиди націоналізму........................................................ 354

6.                   Інтернаціоналізм та його різновиди..................................... 361

7.                   Націоналізм у XXI столітті................................................... 365

Розділ 2. Фашизм.......................................................................... 368

1.                   Походження та розвиток фашизму....................................... 368

2.                    Основні засади фашизму..................................................... 371

3.                   Фашизм та расизм............................................................... 390

4.                    Фашизм у XXI столітті......................................................... 398

Розділ 3. Релігійний фундаменталізм............................................. 402

1.                   До питання про витоки релігійного фундаменталізму........... 402

2.                    Ідейний абсолютизм........................................................... 407

3.                   Антимодернізм................................................................... 408

4.                   Радикалізм.......................................................................... 410

5.                   Ісламський екстремізм......................................................... 411

6.                   Різновиди фундаменталізму................................................. 413

7.                   Релігійний фундаменталізм у XXI столітті............................. 424

ЧАСТИНА 4

ПОСТМОДЕРНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ......................................... 431

ВСТУП.......................................................................................... 433

Розділ І. Екологізм....................................................................... 434

                       Витоки та сутність поняття.................................................. 434

                        Повернення до природи — центральне питання................... 442

                        Природа та політика........................................................... 456

                        Екологізм у XXI столітті....................................................... 461

Розділ 2. Фемінізм........................................................................ 464

1.                   Зародження та розвиток фемінізму...................................... 464

2.                   Базові засади фемінізму....................................................... 469

3.                   Тендерна політика.............................................................. 475

4.                   Фемінізм у XXI столітті........................................................ 486

Розділ 3. Замість висновків: ідеологія без кінця ?.......................... 489

1.                   Кінець ідеології?................................................................. 489

2.                    Інтегративна ідеологія?...................................................... 494

3.                   Постмодернізм як нова ідеологія......................................... 499

4.                   Глобалізм як ідеологія......................................................... 503

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК..................................................... 507