Едмунд Бери (1729—1797)

Уродженець Дубліну, британський державний діяч, політичний теоре­тик, батько англо-американської консервативної традиції. Представник партії Вігів. В 1759-1765 р. працював секретарем Гамільтона. Прихиль­но ставився до Американської революції 1776 р., хоча зробив собі ім'я на жорсткій критиці Французької революції 1789 р. В 1766р., 1774 — 1780рр. обирався до британського парламенту, де обґрунтовував кон­цепцію про парламентську партію, в якій члени партії повинні об'єднуватися не навколо політика, а навколо принципів політики. Він визначив політичну лінію такої партії, яка базувалася на принципах на­ціональної користі, а не особистої чи групової.

Берк категорично заперечував спроби надання нових якостей фра­нцузьким політикам відповідно до абстрактних принципів свободи, рів­ності й братерства, мотивуючи це тим, що мудрість більшою мірою ви­ражена в досвіді, традиції та історії. Тим не менш він був певен, що французька монархія частково сама несе відповідальність за свою до­лю, оскільки вона повністю заперечувала догму «зміни для збережен­ня». Берк бачив у законодавстві доволі бліді перспективи, розуміючи, що воно доволі рідко сприяє доброму, хоча й запобігає поганому. Крім того, Берк підтримував класичну економіку Адама Сміта й розглядав ринкові сили як «закон природи».

Консерватизм, адаптувавшись під існуючі традиції й національну культуру, на­був різних рис у різних державах. Наприклад, англійський консерватизм зазнав чи­малого впливу безпосередньо від ідей Берка, який надавав перевагу не сліпому ба­жанню змінитися, а розсудливій готовності «змінитися, щоб зберегтися». У XIX ст. британські консерватори захищали соціально-політичний лад, який уже встиг за­знати доленосних змін, особливо після занепаду абсолютної монархії після Англій­ської революції XVII ст. Такі реалістичні принципи справили неабиякий вплив на консервативні партії, засновані в інших країнах. Так, канадська консервативна пар­тія здобула назву Прогресивної консервативної, щоб не пов' язувати себе з реакцій­ними ідеями та поглядами.

ц