СОЦІАЛІЗМ. МАРКСИЗМ

магниевый скраб beletage

1.                                     Походження і джерела.

2.                                     Основні цінності.

3.                                     Марксизм.

4.                                     Класичний (ортодоксальний) марксизм.

5.                                     Критичний (соціал-демократичний) соціалізм.

6.                                     Ортодоксальний комунізм.

7.                                     Немарксистські концепції розвитку.

8.                                     Сучасні різновиди соціалізму.

Ключові слова, поняття, категорії: спільнота, колекти­візм, власність і праця, спільна власність, кооперація, спів­праця і братерство, перебудова процесу праці, рівність мо­жливостей, ліберальна рівність, демократична рівність, гендерна рівність, расова рівність, справедливість, соціаль­ні класи.