Фрідріх Енгельс

магниевый скраб beletage

Народився 28 листопада 1820 р. в м. Бармен (тепер — Вуперталь) у родині текстильного фабриканта. Йому не вдалося закінчити гімназію, оскільки на вимогу батька змушений був займатися комерційною діяль­ністю. Однак уже тоді він багато читав і виявляв схильність до літера­турної діяльності. Спочатку його захоплювало вчення Гегеля, дещо піз­ніше — і Фойєрбаха, співпрацював з «Рейнською газетою». У 1842— 1844 pp. проживав у Манчестері (Англія) і працював менеджером пряди­льної фабрики, співвласником якої був його батько. Ознайомлення з робітничим рухом Англії спонукало його до аналітичної політичної дія­льності. Саме тоді були написані праці «Нариси до критики політичної економії» та «Становище робітничого класу в Англії».

У серпні 1844 р. на шляху з Англії до Німеччини Ф. Енгельс зупини­вся в Парижі, де зустрівся з К. Марксом. Відтоді розпочалася їхня спі­льна праця. Першою була книга «Свята родина», в якій були піддані критиці молодогегельянці. В «Німецькій ідеології» та інших працях Маркс і Енгельс розробляли основи теорії історії та суспільства. У цей час намагаються встановити контакти з німецькими політичними еміг­рантами та міжнародним робітничим рухом.

Для політичної теорії особливо важливі праці Енгельса «Анти- Дюрінг» (опублікована в 1877—1878 pp. як серія статей, спрямованих проти одного з критиків марксизму — Євгена Дюрінга), «Походження

218 сім'ї, приватної власності і держави» (1884), в якій на історичному ма­теріалі розкрито марксистське розуміння сутності держави, «До критики проекту соціал-демократичної програми» (1891), яка своїм змістом пе­регукується з «Критикою Готської програми» К. Маркса.

До 1869 р. Ф. Енгельс поєднував політичну і наукову діяльність з активною роботою у фірмі. Згодом відійшов від «проклятої комерції» і оселився в Лондоні. Помер 5 серпня 1895 р.

У контексті суспільно-політичної думки марксизм епозиціонував себе як світо­гляд та ідеологія пролетаріату, стратегія і тактика міжнародного комуністичного руху. Водночас він категорично відкидав утопічні тлумачення комуністичних ідей.