Політичні погляди Едуарда Бернштейна

магниевый скраб beletage

У контексті світової політичної думки теоретичний доробок німецького соціал- демократа, одного з лідерів 2-го Інтернаціоналу Е. Бернштейна асоціювався з рефо­рмістським соціалізмом та ревізіонізмом марксизму. Свого часу його погляди ево­люціонували від теорії соціалізму Є. Дюрінга до марксизму, що сталося внаслідок ознайомлення з працею Енгельса «Анти-Дюрінг». Однак невдовзі він відійшов від основних положень марксизму, приступивши до формування альтернативної йому теорії соціалізму. Спершу ці ідеї були критично сприйняті світовою соціал- демократією, але з середини XX ст. багато соціал-демократичних партій визнали їх своїми. Близькими до них є соціал-демократичні партії, зареєстровані в Україні.

Бернштейн вбачав своє завдання в узгодженні ідей Маркса з нагальними потре­бами тогочасного суспільного розвитку. Підсумовуючи свої погляди, він писав: «Селянство не занепадає, середній клас не зникає, криза не поглиблюється; злиден­ність і кріпацтво не зростають». На основі вивчення новітніх тенденцій і статисти­чних даних Бернштейн стверджував, що капіталізм стабілізується завдяки утворен­ню картелів та монополій. Однак у той час як контроль над капіталом дедалі більше зосереджувався в одних руках, установи на зразок акціонерних компаній навіть розширювали коло своїх акціонерів. Підвищувалася реальна заробітна платня і зро­став середній клас. Неминучим наслідком усього цього в політичній та ідеологічній сфері стало те, що наступником лібералізму слід вважати соціалізм: капіталізм до­вів, що він цілком здатен виправдати надію на поступове перетворення на соціа­лізм, який таким чином вважається більш-менш мирним спадкоємцем повністю розвинутого капіталізму.