Ленінське вчення про політику, владу, державу

магниевый скраб beletage

Ленінізм як російський різновид ортодоксального і ліворадикального марксизму виник у кінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Це ідеологія більшовицького крила російської соціал-демократії і після перемо­ги Великої Жовтневої соціалістичної революції в 1917 р. — ідеологія КПРС (Кому­ністичної партії Радянського Союзу); в 20—50-ті роки ХХ ст. — ідеологія світового комуністичного руху; після розпаду СРСР — ідеологія КПРФ, КПУ та інших кому­ністичних партій. Серцевиною ленінізму є вчення про політику, владу, партію та державу, яке було розроблене В.І. Леніним та його «продовжувачами».