Теорія перманентної революції Л. Троцького

магниевый скраб beletage

Одним із поширених варіантів псевдомарксизму в першій половині ХХ ст. став троцькізм, який пов'язаний з ім'ям Л. Троцького. У радянських джерелах, таких як «Енциклопедичний словник», «Філософська енциклопедія» та інших троцькізм ви­значається як «опортуністична, дрібнобуржуазна ідейно-політична течія, яка воро­жа марксизму-ленінізму, робітничому та комуністичному руху... Теоретичними ви­токами троцькізму є механістичний матеріалізм у філософії, суб'єктивізм, волюнтаризм, схематизм і однобічність у соціології, який знайшов вираз у «лівому» політичному авантюризмі. Ядром троцькізму є так звана теорія «перманентної ре­волюції», яка фальсифікувала ідеї Маркса про неперервну революцію і яка була ви­сунута Троцьким слідом за А. Парвусом у 1906 р. на противагу ленінській теорії переростання буржуазно-демократичної революції в соціалістичну».