5. АНАРХІЗМ У XXI СТОЛІТТІ

магниевый скраб beletage

Було б просто відхилити загалом ідею анархізму в XXI ст. як суцільну фантазію. Врешті-решт, анархізм не може вважатися таким, що існував як впливовий полі­тичний рух від самого початку XX ст., та й навіть тоді він не досяг успіху в забез­печенні базису для політичної надбудови в будь-якому більш-менш великому сус­пільстві. Тим не менше, постійний вплив анархізму простежується, мабуть, меншою мірою у тому, що він забезпечив ідеологічне підґрунтя для оволодіння та утримання політичної сили, і більшою мірою в тому, що він піддав сумніву і, як на­слідок, зародив інші політичні переконання. Анархісти висунули на перший план насильницьку і руйнівну природу політичної сили і тим самим висловили проти­ставлення статистичним тенденціям усередині інших ідеологій, особливо в лібера­лізмі, соціалізмі і консерватизмі. Насправді, в цьому сенсі, лібералізм набрав зрос­таючого значення під впливом сучасної політичної думки. Як і нові ліві, так і нові праві, наприклад, представляли ліберальні тенденції, які мають відбиток анархіст- ських ідей. Нові ліві започаткували значний ланцюг рухів, які були популярними в 1960-х та ранніх 1970-х, включаючи студентський активізм, антиколоніалізм, фемі­нізм та енвайронменталізм. Об'єднуючим фактором усередині нових лівих була ціль «лібералізації», яка призначалась для отримання особистого задоволення від її досягнення, і вона підтверджувала стиль активістів у політиці, який ґрунтувався на популярному протесті і прямій дії, що явно підпадало під вплив анархізму. Нові праві також наголошували на значенні індивідуальної свободи, але вважали, що це може бути гарантовано лише ринковою конкуренцією. Анархо-капіталісти прагну­ли підкреслити те, що вони вважали недоліками державного втручання, і стали по­пулярними через повторне відкриття вільно ринкової економіки.

Чи означає те, що анархізм у XXI ст. не призначений стати чимось більшим за загальний фонд поглядів, з якого сторонні політичні мислителі і традиціоналісти можуть черпати ідеї? Чи має анархізм зараз тільки філософське значення? Може бути створена і більш оптимістична картина майбутнього анархізму. У деякому відношенні тривале практичне значення анархізму просто приховується за його зростаюче різноманітним характером. На додачу, а в деяких випадках — замість усталених політичних і класових протиріч, анархісти виступили за вирішення таких питань, як забруднення і знищення навколишнього середовища, стимулювання споживчого інтересу, розвиток урбанізації, статеві відносини і глобальну нерів­ність. Багато з цих занепокоєнь насправді висловлюються сучасними антикапіталі- стичними або антиглобалістичними рухами, які, незважаючи на широку коаліцію ідеологічних сил, запозичили риси анархізму. Наприклад, Ноам Чомскі ідеї найва­жливішого теоретичного впливу антиглобалістичного руху розвиває на основі ана­рхістських передбачень.