Література

магниевый скраб beletage

1.       Вікова психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - С. 5-7, 10-39.

2.   Вшготский Л. С. Вопросьі детской психологии. - СПб.: СОЮЗ, 1997. - 224 с.

3.   Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Абетка- НОВА, 2002. - 104 с.

4.   Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: Навч. посіб. - К.: Академ-видав, 2008. - 432 с.

5.     Приходько Ю. О. Дитяча психологія: Нариси становлення та розвитку. - К.: Міленіум, 2003. - 192 с.

6.    Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - Дрогобич: Видавн.фірма «Відродження», 2001. - 287 с.

7.    Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. - К.: Наукова думка, 1983. - 542 с.

8.    Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опьіт педа- гогической антропологии // Избр.пед.соч.: В 2 т. - М.: Педагогика, 1974. - Т. 1. - С. 354-385.