2. Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту

Вікові особливості темпераменту виявляються у всіх дітей по- різному. Навіть діти - представники одного типу темпераменту роз­різняються у своїй поведінці та реакціях. Як відзначав М. І. Касат- кін, за 25 років вивчення ранніх умовних рефлексів у немовлят він не зустрічав двох дітей з абсолютно однаковими властивостями нер­вової системи [79, с. 301]. Водночас, представники одного типу тем­пераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів. Знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побудувати індивідуаль­ний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відпо­відні психогігієнічні умови. Характеристику властивостей темпера­менту у дітей - представників різних його типів розкрито у Таблиці 5.

Таблиця 5

Характеристика властивостей темпераменту у дошкільників — представників різних його типів

і

Типи темпераменту дошкільника