ТЕМА 4 ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

магниевый скраб beletage

План

1. Поняття віку та характеристика його у психології

2.  Проблема вікової періодизації психічного і особистісного розвитку

3.  Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до за­

кінчення школи

Література

1.      Вікова психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К.: Просвіта, 2001. - С. 5-7, 10-39.

2.  Вшготский Л. С. История развития вьісших психических функ- ций. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 6.

3.       Леонтьев А. Н. Проблеми развития психики. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 467 с.

4.   Моргун В. Ф., Ткачева Н. Ю. Проблема периодизации развития личности в психологи. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 84 с.

5.   ^льконин Д. Б. К проблеме периодизации психического разви­тия в детском возрасте // Вопросьі психологии. - 1971. - № 4.