ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...................................  11

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС....................... 13

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ       14

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ..................... 14

1.               Предмет і структура дитячої психології 15

2.               Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання,

розвиток, формування, становлення, навчання і виховання) .17

3.               Основні закономірності психічного розвитку людини 20

4.               Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку

дитини................................................ 22

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ         25

1.               Принципи вивчення психіки дитини 26

2.                                                            Класифікація методів дитячої психології 28