1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

магниевый скраб beletage

Внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розви­ток дошкільника найбільш помітний у п'ятьох сферах особистості: етичній, пізнавальній, самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці. Розглянемо вплив спілкування і спільної діяльності з ровесником на кожну з цих сфер.

1)   В етичному розвитку відбувається формування моральних уяв­лень, гуманного ставлення до інших, позитивної емоційної спрямова­ності на оточуючих, навичок співпраці й взаємодії з партнером, вза­єморозуміння, співпереживання (В. К. Котирло, Ю. О. Приходько).

2)  Розвиток пізнавальної діяльності полягає:

а) у засвоєнні здатності до виділення різноманітних поглядів на певне явище чи об'єкт та узгодження цих поглядів між собою;

б) оволодінні логічними операціями заперечення, доведення, аргументації, переконування.

3)   У розвитку самосвідомості спілкування і спільна діяльність з ровесником становить неодмінну умову виникнення чимдалі адек- ватніших оцінок одноліток, а згодом і самооцінки, її когнітивного, емоційного та вольового компонентів.

4)   Розвиток творчості, самостійності, ініціативності відбувається за рахунок того, що діти самостійно налагоджують контакти між со­бою, визначають їх мету, організовують сюжетно-рольову гру, визна­чають сюжет та розподіляють ролі, підбирають замінники. Висува­ють власні ініціативи і приймають ініціативи інших. За відсутності заборон з боку дорослого діти мають можливість діяти на свій розсуд.

5)    Навички спілкування і спільної діяльності полягають у роз­витку навичок соціальної перцепції, узгодження дітьми своїх ду­мок і дій, розробки спільного плану, насамперед, у грі; здатності висловлювати співчуття, надавати взаємопідтримку, робити взаємоо- цінки; розподіляти іграшки.

ВИСНОВКИ про особливості спілкування дошкільника з ровесником:

-                     спілкування з дорослим виступає вирішальним, але недостат­нім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особис­тості дошкільника;

-                     спілкування з однолітками є необхідною умовою формування готовності до навчання у школі;

-                     взаємовідносини дитини з ровесниками значно відрізняються за своїми функціями, змістом, енергетикою від спілкування дитини з дорослими;

-                     внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розви­ток дошкільника найбільш помітний в етичній, пізнавальній сферах особистості, у розвитку самосвідомості, творчих зді­бностей, здатності до співпраці.