3. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри

магниевый скраб beletage

У розвитку сюжетно-рольової гри не всі діти однаково успішно переходять від нижчого рівня до вищого. Потрібно виявляти дітей, у яких спостерігається відставання у розвитку сюжетно-рольової гри і проводити з ними розвивальну роботу. При цьому психолог (вихо­ватель) орієнтується на ознаки недорозвиненості гри у дошкільника:

1.              Примітивні й одноманітні дії з предметами;

2.    Нестійкий інтерес до зовнішнього вигляду іграшки, не пов'я­заний з можливостями гратись нею;

3.     Високий вміст неадекватних дій з предметами. Наприклад, ложкою дитина не користується в її функціональному призначенні, а стукає нею об стіл, підлогу, іншу ложку, крутить у руках, кидає тощо;

4.               Відсутність замінників та дій із уявними предметами;

5.              Поодинокі сюжетні дії, сюжет відсутній.

При наявності відставання у розвитку гри дошкільника викорис­товують наступні прийоми активізації гри.

1.                                    Дорослий    демонструє весь ланцюжок ігрових дій із сюжетною іграшкою, а потім просить дитину повторити .

2.                                                «Знайомить»  дитину з лялькою-донькою, називає дитину ма­мою чи папою, дає ляльці ім'я, викликає емоційне позитивно-забарв­лене ставлення до іграшки, використовуючи зменшувально-пестливі слова, посмішки, виявлення турботи про ляльку, емоційний відгук на її «дії», розмову з лялькою.

3.     Проводиться індивідуальна робота з дитиною над сюжетом, який ускладнюється від сеансу до сеансу.

Наприклад, організація гри на основі сюжету «Догляд за дити­ною»:

у 1-шу зустріч включає купання ляльки;

у 2-гу додається приготування для неї їжі;

у 3-тю зустріч - годування;

у 4-ту зустріч - підготовка ляльки до сну.

ВИСНОВКИ про прийоми активізації гри дошкільника:

-                     ознаки рівнів розвитку сюжетно-рольової гри слугують крите­рієм для визначення відповідності розвитку дошкільника ві­ковій нормі психічного розвитку;

-                     при наявності відставання у розвитку гри дошкільника вико­ристовують прийоми активізації гри;

- прийоми активізації гри спрямовані на урізноманітнення ігрових дій дитини, збагачення сюжету і використовуються дорослим на фоні доброзичливої уваги до дитини.