2.2. Взаємозв'язок трудової діяльності та гри дошкільника

магниевый скраб beletage

Оцінка важливої ролі трудової діяльності дошкільника пов'язана з її значущістю, насамперед, для розвитку особистості дитини. Ре­зультати праці дошкільника самі по собі не відзначаються корисніс­тю для дорослих, але якщо дитина не буде у цьому віковому періоді залучатись до праці дорослих, то у подальшому в неї не буде сформо­вано здатності самостійно працювати на користь суспільства.

Розвиток трудової діяльності дошкільника тісно пов'язаний з пе­реходом гри від предметної до сюжетно-рольової. Вихідним для ста­новлення цих форм активності дитини є сформоване на попередніх вікових етапах її прагнення брати активну участь у житті дорослих, можливість реалізації якого значно зростає із розвитком самостій­ності дитини. Основне значення сюжетно-рольової гри полягає у про­никненні дитини у світ міжособистісних взаємин, у засвоєнні нею способів соціальних взаємодій, що є необхідними умовами виконання головних соціальних ролей дорослих. Завдяки сюжетно-рольовій грі та праці між дитиною та дорослим світом встановлюється характер­ний для дошкільного віку зв'язок. Але, якщо у праці дитина орієн­тується на отримання конкретного результату при мінімумі уявних елементів, то у грі для дитини головне - сам процес її виконання при максимумі уявних елементів. Тому у праці зв'язок з дорослим світом носить більш реальний та конкретний характер, яскравіше виявляю­чи для дитини її вікові обмеження: не може вести машину насправді, робити уколи хворим тощо.

Часто трудова діяльність дошкільника тісно вплітається у кон­текст ігрової. Це найбільш характерно для молодших дошкільників. Розпочинаючи виконувати трудову діяльність, дитина може у проце­сі її виконання підміняти трудову мету ігровою, особливо, коли тру­дове завдання виявилось занадто складним, незрозумілим, позбавле­ним чіткого смислу. Щоб трудова мета не трансформувалась в ігрову, дорослий повинен вчасно прийти на допомогу, стимулювати, заохо­чувати, пояснювати. Як зазначають дослідники праці дошкільників Я.Л.Коломінський та Л.В.Фінькевич, шестирічні діти вже усвідом­люють відмінності гри і праці. Гра розглядається дітьми як діяль­ність для задоволення, а праця як корисна і важлива робота.

Зв'язок гри і праці, який характерний протягом всього дошкільного періоду, сприяє розвиткові обох видів дитячої діяльності. Так, створе­ні дитиною продукти праці, включаються в її гру, використовуються в якості іграшок, замінників тощо. Гра на сюжети професійної діяль­ності «у лікаря, школу, пошту, магазин» сприяє розширенню уяв­лень про працю дорослих, про їх стосунки у ході трудової діяльності, готує дошкільників до подальшого вибору професії. Праця, викону­вана дошкільником із задоволенням і захопленням, пов'язана із уяв­ною ситуацією і переростає в гру.