2.3.3.5. Стандарт «Доказова інформація»

магниевый скраб beletage

Для підготовки рішення та висновків стосовно об'єкта аудиту, служби, програми, виду діяльності чи функції державний аудитор по­винен мати можливість отримувати в межах виділених асигнувань на проведення перевірки достатні та відповідні докази.

Результати, висновки та рекомендації державний аудитора мають спи­ратися на докази. З огляду на те, що державні державний аудитори рідко мають нагоду враховувати всю інформацію про об'єкт аудиту, важливого значення набуває ретельна обробка зібраних даних і техніка відбору необ­хідних матеріалів. У випадках, коли відомості, що надаються інформацій­ною системою, відіграють велику роль у перевірці і є необхідними для до­сягнення цілей контролю, Державні державний аудитори обов'язково повинні особисто упевнитися, що такі дані є надійними та доречними.

Державні державний аудитори мають добре володіти технікою та процедурами збору доказів: інспекція, спостереження, розслідування та підтвердження. ВОФК повинен упевнитися, що застосовувана техніка дійсно дозволяє виявляти всі факти помилок та порушення законності.

Визначаючи методи та процедури, слід враховувати якість доказів, тобто вони повинні бути достатніми, доречними і одержаними в межах розумних асигнувань на проведення перевірок.

Державні державний аудитори мають збирати в архівах перевірки доста­тню кількість доказових документів, зокрема у тому, що стосується основи планування, перевірених питань, виконаної роботи та висновків аудиту.

Достатню кількість задокументованих доказів необхідно зібрати для того, щоб:

а)  підтвердити висновки та звіти державний аудитора;

б)  підвищити рентабельність та ефективність аудиту;

в) мати у розпорядженні інформацію, необхідну для підготовки звітів і відповіді на запитання підконтрольного органу (організації) чи будь-якої іншої сторони;

г)  підтвердити застосування державний аудитором стандартів аудиту;

д)  сприяти плануванню та управлінню контрольною діяльністю;

є) сприяти підвищенню професійного рівня державний аудитора;

е)  мати можливість упевнитися, що робота, доручена іншим осо­бам, була виконана належним чином;

ж) зберегти архіви виконаної роботи та мати можливість звертати­ся до них в подальшому.

Державний аудитор має пам'ятати, що зміст і формат справи пере­вірки свідчать про рівень його компетентності, досвід і знання справи. Такі справи повинні бути достатньо повними і детальними для того, щоб будь-який досвідчений державний аудитор міг, не будучи навіть особисто причетним до цього конкретного контрольного заходу, точно встановити результати виконаної роботи для підготовки висновків.