Зміст

Передмова....................................................................   7

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................   9

Тема 1. Сутність та предмет аудиту...............................   9

1.1.              Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнен­ня аудиту                   9

1.2.              Контроль в системі управління економікою. Форми контролю .... 12

1.3.              Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві... 18

1.4.              Предмет і метод аудиту...................................... 34

1.5.              Види аудиту та аудиторських послуг................... 40

1.6.               Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту                   48

Питання для самоконтролю.......................................... 53

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ................ 54

Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту.............. 54

2.2. Сутність державного аудиту................................... 54

2.2.               Суб'єкти державного аудиту................................ 60

2.3.               Стандарти державного аудиту............................. 64

2.3.1.               Принципи державного аудиту............................ 64

2.3.2.               Загальні стандарти аудиту................................. 66

2.3.3.               Стандарти проведення державного аудиту......... 71

2.3.3.1.                          Стандарт «Планування».............................. 73

2.3.3.2.                          Стандарт «Нагляд за проведенням аудиту».. 74

2.3.3.3.                          Стандарт «Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що пере­віряється»................. 75

2.3.3.4.                          Стандарт «Дотримання законів і нормативних актів»          76

2.3.3.5.                          Стандарт «Доказова інформація»................. 78

2.3.3.6.                          Стандарт «Аналіз фінансових звітів»............ 79

2.3.3.7.                          Стандарт «Правила складання звітів»........... 79

Питання для самоконтролю.......................................... 86

Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-

ревізійної служби фінансового аудиту........................... 87

3.1. Мета, основні завдання та складові державного фінансового

аудиту суб'єктів господарювання.................................. 87

3.1.1. Загальні положення..........................................    87

3.1.2.                Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання  90

3.1.3.                Підготовка програми проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання........................................................... 92

3.1.4.                Перевірка факторів ризику............................... 99

3.1.5.                Звітування про результати державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання     100

3.2.                Порядок проведення органами державної контрольно-ревізій­ної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій        102

3.3.                Методика організації та проведення державного аудиту фінан­сової та господарської діяльності бюджетних установ України......................................... 104

Питання для самоконтролю......................................... 133

Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної

служби аудиту ефективності........................................ 134

4.1.                А