4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

Місцеві бюджети — це фінансова основа діяльності місцевих орга­нів влади та самоврядування, від ефективного виконання яких зале­жить добробут громадян та якість послуг, гарантованих державою. З року в рік вони набувають все більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і у розв'язанні соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна більшість населення України. Обсяги фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих орга­нів влади, постійно зростають (див. табл.).

Таблиця №

ОБСЯГИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2000—2008 РОКАХ

Роки

Доходи місцевих бюджетів, млрд. гри

Видатки місцевих бюджетів, млрд. грн

Частка у ВВП, %

без ураху­вання транс­фертів

з урахуван­ням трансфе­ртів

без ураху­вання транс­фертів

з урахуван­ням трансфе­ртів

доходів без урахування трансфертів

видатків без урахуванням трансфертів

2000

14,3

18,7

17,0

18,4

8,4

10,0

2001