Тема 6 ДІЯЛЬНОСТІ ТА її ІНФОРМАЦІЙНЕ UUI    у ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ