АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

В цій главі завершується вивчення питань організації аудиторської перевірки.

На заключному етапі перевірки аудитори повинні надати клієнтові звіти про зроблену роботу та видати висновок стандартного зразку.

Після вивчення цієї глави ви зможете:

— охарактеризувати структуру аудиторського висновку;

— розрізняти види аудиторських висновків відповідно до стандар­тів аудиту та вимог національних нормативних актів;

— послідовно і логічно висловлювати думку аудитора в аудитор­ському висновку відповідно до вимог стандартів аудиту;

— складати аудиторські висновки та висновки спеціального приз­начення за визначеними елементами аудиторського висновку;

— складати звіти про виконання погоджених процедур, завдань та інші підсумкові документи за наслідками аудиту;

— використовувати процедури подання та розгляду результатів аудиту.

12.1. Аудиторський висновок та загальні вимоги до нього

12.2. Структура аудиторського висновку

12.3. Види аудиторських висновків та їх зміст

12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

12.5. Аудиторський звіт

12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту