14.2. Сутність внутрішнього аудиту

Сьогодні існує багато тлумачень внутрішнього аудиту. У табл. 14.1 наведено визначення терміна «внутрішній аудит». Для більшої ґрунто­вності використовуються витяги не лише із чинних документів, а й з тих, що втратили чинність.

Різноманітність наведених визначень пояснюється відсутністю єдино­го нормативного документа, який регулював би відносини у сфері внут­рішнього аудиту. Як бачимо, в окремих позиціях вони мають суттєві су­перечності, наприклад, з приводу незалежності думки, висловлюваної внутрішнім аудитом, з приводу того, чим же все таки є внутрішній аудит — оцінювальною діяльністю чи підрозділом тощо. Детально аналізувати кожну суперечність немає сенсу, оскільки кожен орган, який видавав но­рмативний документ, трактував термін «внутрішній аудит» виходячи із власних потреб управління, що не можна вважати неправильним.

ТЛУМАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

1

МСА610 «Розгляд роботи внутрішньо­го аудиту»

Термін «внутрішній аудит» означає оцінювальну діяль­ність служби, створеної суб