14.2. Сутність внутрішнього аудиту

Сьогодні існує багато тлумачень внутрішнього аудиту. У табл. 14.1 наведено визначення терміна «внутрішній аудит». Для більшої ґрунто­вності використовуються витяги не лише із чинних документів, а й з тих, що втратили чинність.

Різноманітність наведених визначень пояснюється відсутністю єдино­го нормативного документа, який регулював би відносини у сфері внут­рішнього аудиту. Як бачимо, в окремих позиціях вони мають суттєві су­перечності, наприклад, з приводу незалежності думки, висловлюваної внутрішнім аудитом, з приводу того, чим же все таки є внутрішній аудит — оцінювальною діяльністю чи підрозділом тощо. Детально аналізувати кожну суперечність немає сенсу, оскільки кожен орган, який видавав но­рмативний документ, трактував термін «внутрішній аудит» виходячи із власних потреб управління, що не можна вважати неправильним.

ТЛУМАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

1

МСА610 «Розгляд роботи внутрішньо­го аудиту»

Термін «внутрішній аудит» означає оцінювальну діяль­ність служби, створеної суб'єктам господарювання. До функцій внутрішнього аудиту входять, зокрема, переві­рка, оцінювання та моніторинг відповідності й функціо­нування систем бухобліку та внутрішнього контролю. Внутрішній аудит є підрозділом суб'єкта господарюван­ня. Незалежно від ступеня самостійності та об'єктив­ності внутрішнього аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів. Зовнішній аудитор несе особливу відповідаль­ність за висловлену аудиторську думку