ВІДОМІСТЬ

на один відпуск         дизельне паливо       

(найменування та марка нафтопродукту)

зміна з 10.00 год. «18» квітня 20ХХ р. до 18.00 год. «18» квітня 20ХХ р.

матеріально відповідальна особа Мусієнко Олександр Андрійович

(прізвище, ім'я по батькові)

 

 

 

 

 

 

Кількість

 

№ п/п

Гаражний номер

Державний номер автомобіля

Номер дорожнього листа

Прізвище, ім'я, по батькові водія

Табельний номер

відпущеного нафтопродукту, літрів (писати словами)

Підпис водія

1

2

3

4

5

6

7

8

1

456

45223 КА

005318

Гордієнко С. Н.

012345

Двадцять літрів

Гордієнко

2

654

35596 КА

005345

Злотник І. Н.

321650

Сорок літрів

Злотник

Шістдесят літрів         Мусієнко О. А.          

Усього відпущено      (підпис та штамп змінного оператора АЗС)

У разі заправлення за талонами підприємство-покупець закуповує певну кількість талонів в АЗС. Потім ці талони видають водіям. Згідно з п. 4.1.7.27 Інструкції № 81, використовувати талони як засіб платежу на АЗС за паливо заборонено. Але якщо аналізувати цю ситуацію, то талони і не є засобом платежу, вони тільки дають право на одержання ПММ на певній АЗС у визначеному обсязі, оскільки оплата за ці ПММ уже була здійснена (передоплата).

Типова форма № 24-нп

Для обліку талонів Інструкцією № 81 не передбачено окремого документа. Виходячи з цього, на наш погляд, необхідно, щоб на АЗС заповнювали два документи (про це додатково слід вказати в договорі): відомість за формою № 24-нп і спеціальну відомість, у якій би вказувався облік талонів.

На АЗС Відомість з обліку талонів також має вестися в двох примірниках (у розрізі АТП), один із яких повинен бути переданий до бухгалтерії АТП для звірки даних про видачу талонів (у нашому прикладі — відомості № 12).

Зразок відомості з обліку талонів і ПММ, виданих за ними на АЗС

АЗС-159

назва підприємства

Відомість № 12 на відпуск нафтопродуктів згідно з талонами за 25.04.ХХ р.

Марка автомобіля

№ дорожнього листа

ПІБ во