ВІДОМІСТЬ

на один відпуск         дизельне паливо       

(найменування та марка нафтопродукту)

зміна з 10.00 год. «18» квітня 20ХХ р. до 18.00 год. «18» квітня 20ХХ р.

матеріально відповідальна особа Мусієнко Олександр Андрійович

(прізвище, ім'я по батькові)

 

 

 

 

 

 

Кількість

 

№ п/п

Гаражний номер

Державний номер автомобіля

Номер дорожнього листа

Прізвище, ім'я, по батькові водія

Табельний номер

відпущеного нафтопродукту, літрів (писати словами)

Підпис водія

1

2

3

4

5

6

7

8

1

456

45223 КА

005318