2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ

магниевый скраб beletage

З метою узагальнення доходів і видатків бюджету за різними ознаками розроблено бюджетну класифікацію.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та ін­шими ознаками відповідно до законодавства України та міжнарод­них стандартів.

Бюджетна класифікація використовується для складання і вико­нання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю бюджетних установ, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнян­ності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов'язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в межах бю­джетних повноважень. Відповідно до Бюджетного кодексу класифі­кація складається з таких частин:

1 — класифікація доходів бюджету;

2 — класифікація видатків та кредитування бюджету;

3— класифікація фінансування;

4— класифікація боргу.