Класифікація фінансування

Класифікація фінансування бюджету містить джерела отриман­ня фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в резуль­таті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету. Класифікація фінансування здійсню­ється по таких ознаках:

- класифікація по типу кредитора — по категоріях кредиторів чи власників боргових зобов'язань;

- фінансування по типу боргового зобов'язання — по коштах, що використовуються для фінансування дефіциту чи профіциту.

Класифікація боргу

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.