Класифікація видатків

магниевый скраб beletage

Видатки бюджету — кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розмі­щення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Дещо ширшим поняттям є витрати бюджету. Витрати бюджету — видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та роз­міщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за такими ознаками:

1. За функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та креди­тування бюджету (функціональна класифікація видатків та креди­тування бюджету).

Побудована за ознакою організаційного устрою держави і вона виділяє групи видатків на управління державою в цілому та управ­ління на місцях.

Має такі рівні деталізації:

1)розділи, в яких визначаються видатки бюджету на здійснення функцій держави, АРК чи місцевих органів;

2)підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрямки вико­ристання бюджетних коштів на здійснення функцій держави, АРК, місцевих органів.

2.За ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відом­ча класифікація видатків та кредитування бюджету).

Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для системати­зації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпо­рядника бюджетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюд­жету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.