4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

магниевый скраб beletage

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками по виконаних роботах по капітальному будівництву призначений раху­нок 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

На цьому рахунку відображається розрахунки з постачальника­ми за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для оснащення, розрахунки з підрядниками за виконання будівельно- монтажні роботи. Рахунок пасивний.

По дебету відображається суми оплачених рахунків з кредиту 31, 32, а по кредиту — нарахування заборгованості на вартість отриманих будівельних матеріалів, вартості прийнятих будівельно-монтажних робіт.

По закінченню будівництва вартість виконаних будівельно-мон­тажних робіт відображається по дебету 801, 802, 811, з кредиту 631.

Таблиця 29

Кореспонденції рахунків по розрахунках з постачальниками

 

Кореспонденції

Зміст

рахунків

 

Дт

Кт

1. Отримано від постачальників обладнання і буді­

202, 204

631

вельні матеріали

 

 

2. Передані підрядникам обладнання та будівельні

631

202, 204

матеріали

 

 

3. Перераховані кошти за прийняті будівельно-мон­тажні роботи, роботи по капітальному ремонту

631

311, 313, 319, 321, 323

4. Відображено заборгованість підряднику за прий­нятими будівельно-монтажними роботами, робота­

801, 802, 811,

631

ми по капітальному ремонту

 

 

Аналітичний облік ведеться по кожному постачальнику та під­ряднику на карточках ф. 292-а (книга ф. 292).