2. Класифікація працівників

магниевый скраб beletage

Працівники бюджетних установ відносяться до невиробничої сфери.

Класифікація працівників в бюджетних установах використову­ється при складанні штатного розпису, складання статистичної звіт­ності та для внутрішніх управлінських потреб. Тому класифікація працівників побудована за ознакою виконуваних функцій чи сфери застосування праці.

За сферою застосування праці персонал поділяють на групи:

-керівні працівники: керівник установи, його заступники, голо­вний бухгалтер тощо;

-науковці — працівники науково-дослідних установ: головні, провідні, молодші наукові співробітники)

-науково-педагогічні (викладацький склад вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації,)

- педагогічні (вчителі, вихователі, методисти шкіл, училищ)

-професіонали та фахівці (лікарі, рентгенологи, працівники що працюють з різною апаратурою, бухгалтери, економісти тощо)

- технічні працівники (прибиральниці, сторожі, робітники).

За ознакою виконуваних функцій персонал бюджетний установ поділяється на:

-основні працівники — це працівники, на яких покладено вико­нання головних функцій, закріплених за відповідною установою

(лікарі в лікарняних закладах, наукові працівники в наукових установах, педагогічний персонал у школах, професорсько-ви­кладацький склад в вищий навчальних закладах, тощо);

-допоміжно-технічний персонал, завдання якого — обслугову­вати основних працівників (середній медичний персонал, на­вчально-допоміжний та інші);

- адміністративно-господарський персонал, до якого відносять­ся керівний склад, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, ін­женерно-технічний персонал тощо;

-молодший обслуговуючий персонал включає чергових, приби­ральниць, санітарок, сторожів тощо.

В залежності від включення їх до штатного розпису розрізняють штатних та нештатних працівників. Штатні працівники це такі, які включені до штатного розпису установи. Нештатні працівники до нього не включені.