11 «Інші необоротні матеріальні активи» : Бухгалтерський облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахун­ку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи», що поділяється на субрахунки:

111«Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»;

112«Бібліотечні фонди»;

113«Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

114«Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

115«Тимчасові нетитульні споруди»;

116«Природні ресурси»;

117«Інвентарна тара»;

118«Матеріали довготривалого використання для наукових цілей».

119«Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

На субрахунку 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок» обліковуються:

1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановле­ному для обліку цих цінностей у державних музеях;

2)експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних устано­вах незалежно від їх вартості.

На субрахунку 112 «Бібліотечні фонди» обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» обліко­вуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» в закла­дах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:

білизна (сорочки, халати);

 постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні і т.ін.);

 одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і т.ін.);

 взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки і т.ін.);

 спортивний одяг і взуття (костюми, черевики і т.ін.).

На субрахунку 115 «Тимчасові нетитульні споруди» обліковуються тим­часові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 «Природні ресурси» обліковуються мінеральні ко­палини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 «Інвентарна тара» обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речо­вин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 «Матеріали довготривалого використання для науко­вих цілей» обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково- дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а та­кож матеріали, що є об'єктами наукових досліджень.

На цьому субрахунку в установах культури обліковуються дорогі ма­теріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, му­зейних цінностей та пам'яток архітектури.

На субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призна­чення» обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'язання» відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 «Витрати» і кредит субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх ви­дами».

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами», 132 «Знос інших необоротних мате­ріальних активів» здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.