14 «Незавершене капітальне будівництво» : Бухгалтерський облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

14 «Незавершене капітальне будівництво»

Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створен­ня), поліпшення об'єктів необоротних активів з початку і до закінчення за­значених робіт та введення в експлуатацію здійснюється на рахунку 14 «Не­завершене капітальне будівництво» з розподілом на субрахунки:

141«Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними за­собами»;

142«Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необо­ротними матеріальними активами»;

143 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».

На субрахунку 141 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 142 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції модернізації інших необоротних матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 143 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об'єктами з виготовлення (створення), модернізації немате­ріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.