33 «Інші кошти»

Рух і наявність коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування і т.ін., оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові пере­кази, у митних марках, у бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах, обліковуються на рахунку 33 «Інші кошти», який розподіляється на субрахунки:

331«Грошові документи в національній валюті»;

332«Грошові документи в іноземній валюті»;

333«Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334«Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» обліко­вуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 «Грошові документи в іноземній валюті» ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/ поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» обліко­вуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.