35 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

магниевый скраб beletage

На рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» обліковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послу­ги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.

Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, на­вчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На субрахунку 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково- дослідні роботи» обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 «Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів» або 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів».

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 «Розрахунки із замовника­ми за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.

36 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 36 «Розрахунки з різними дебіторами» обліковуються розра­хунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361«Розрахунки в порядку планових платежів»;

362«Розрахунки з підзвітними особами»;

363«Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

364«Розрахунки з іншими дебіторами».

На субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» обліко­вуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські ви­датки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 «Розрахунки із відшкодування завданих збитків» обліковуються суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок вин­них осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму от­риманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субра­хунку рахунку 36.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 «Власний капітал» застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи.