40 «Фонд у необоротних активах»

магниевый скраб beletage

На субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» обліко­вуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за де­бетом субрахунку класу 1 «Необоротні активи» та кредитом субрахунків кла­су 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» та класу 6 «Поточні зобов'язання». Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 «Витрати».

На субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва.