52 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»

магниевый скраб beletage

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» ве­деться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахун­ках класу 6 «Поточні зобов'язання».