52 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» : Бухгалтерський облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

52 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» ве­деться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахун­ках класу 6 «Поточні зобов'язання».