60 «Короткострокові позики»

На рахунку 60 «Короткострокові позики» обліковуються суми корот­кострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків»;

602 «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

603 «Інші короткострокові позики»;

604 «Прострочені позики»;

605 «Короткострокові позики з бюджету».

На субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в націо­нальній та іноземній валюті у відповідності з чинним законодавством.

На субрахунку 602 «Відстрочені короткострокові кредити банків» облі­ковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 «Інші короткострокові позики» обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 «Прострочені позики» обліковуються суми простро­чених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, в інших юри­дичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності з чинним за­конодавством.

Субрахунок 605 «Короткострокові позики з бюджету» використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюд­жетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).