61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

магниевый скраб beletage

На субрахунках рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» обліковується поточна заборгованість за зобов'язаннями, термін сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов'язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями»;

613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язан­нями».

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими пози­ками» обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими вексе­лями» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 «Поточна заборгованість за іншими довгострокови­ми зобов'язаннями» обліковується поточна заборгованість за іншими довго­строковими зобов'язаннями.

«Короткострокові векселі видані»

На субрахунку 621 «Видані короткострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.