67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» : Бухгалтерський облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»

На рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:

671«Розрахунки з депонентами»;

672«Розрахунки за депозитними сумами»;

673 «Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами влас­них надходжень»;

674«Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

675«Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» обліковуються операції за розрахунками з депонентами — суми заробітної плати і стипендій, які не одержані працівниками та стипендіатами в установлений термін.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської забор­гованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають унесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 «Інші розрахунки з бюджетом».

На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я уста­нови від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субраху­нок рахунку 30 або субрахунки 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум», 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум». Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 «Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень» ведеться облік операцій, проведених за коштами, отриманими для виконання окремих доручень, а також гранти, да­рунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством от­римують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

На субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведуться розра­хунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги за­писуються за дебетом субрахунку 675.