71 «Доходи спеціального фонду»

магниевый скраб beletage

На рахунку 71 «Доходи спеціального фонду» обліковуються доходи спеціального фонду установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711«Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ»;

713«Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

714«Кошти батьків за надані послуги»;

715«Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

716«Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за по­слуги» обліковуються надходження, що отримані установою згідно з кошто­рисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

На субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ» обліковуються надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

На субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються надходження установи, що відносяться до інших над­ходжень спеціального фонду бюджету, для витрати згідно з кошторисом.

На субрахунку 714 «Кошти батьків за надані послуги» обліковуються надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закла­дах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загально­го фонду» обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покрит­тя дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» обліко­вуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.