72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт»

Реалізація готових виробів і продукції виробничих (навчальних) май­стерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізація науково-дослідних робіт за договорами обліковується на рахунку 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт», який розподіляється на субрахунки:

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;

722«Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств»;

723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На субрахунку 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) май­стерень» обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму прибутку, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на ра­хунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму прибутку, а де­бетовий — збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 «Результа­ти виконання кошторисів».

На субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструк­торських робіт замовникам за договорами.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторсь­ких робіт, виконаних за договорами, провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.