74 «Інші доходи»

741 «Інші доходи бюджетних установ».

На субрахунку 741 «Інші доходи бюджетних установ» здійснюється на­рахування плати за надані послуги бюджетною установою згідно з чинним законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в по­вному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду.

Клас 8. Витрати

Клас 8 «Витрати» застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.