80 «Видатки із загального фонду»

магниевый скраб beletage

Облік видатків з бюджету ведеться на рахунку 80 «Видатки із загального фонду» з розподілом на субрахунки:

801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші за­ходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші за­ходи».

На субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання уста­нови та інші заходи» обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів дер­жавного бюджету на утримання установ та на інші заходи.

Видатки бюджетних коштів проводяться у відповідності з затвердженим кошторисом.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 «Результат виконання кошторису за загальним фон­дом».

На субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання устано­ви та інші заходи» обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у де­бет субрахунку 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом».