81 «Видатки спеціального фонду»

магниевый скраб beletage

Облік фактичних видатків за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 «Видатки спеціального фонду», який розподіляється на субрахунки:

811«Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;

812«Видатки за іншими джерелами власних надходжень»;

813«Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

На субрахунку 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за по­слуги» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою згідно з кошторисом як пла­та за послуги. На цьому субрахунку обліковуються витрати для проведення господарської та/або виробничої діяльності. При здійсненні видатків за кош­тами, отриманими як плата за послуги, дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштів.

На субрахунку 812 «Видатки за іншими джерелами власних надход­жень» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. При витрачанні коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.

На субрахунку 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. При здійсненні видатків за іншими надходженнями спеціального фонду дотримуються тако­го самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів.