5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і аналітичного обліку