Облік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах

магниевый скраб beletage

На рахунку 41 «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних пред­метів» за субрахунком 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношу­ваних предметах за їх видами» обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосеред­ньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не пере­вищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субра­хунку класу 8 «Витрати».

На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації».

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношу­ваних предметів відображено в табл. 32.3.

При правильності здійснення записів по субрахунку 411 і суб­рахунку 221 свідчить наступна рівність:

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Кт 411 = сумі залишків на субрахунку Дт 221

Таблиця 32.3

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування МШП (вартість без податку на додану вартість)

-       що сплачені в порядку планових платежів

-       придбані підзвітною особою

-       що сплачені шляхом попередньої оплати

-       що сплачені після їх отримання

221 221 221 221

361                

362                364 675

2

Водночас роблять другий запис (сума без ПДВ) на МШП, придбані за рахунок:

-       загального фонду

-      спеціального фонду

801,802 811 — 813

411 411

3

Сума ПДВ з МШП придбаних за рахунок: коштів загального фонду

коштів спеціального фонду, якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту коштів спеціального фонду, якщо ПДВ вклю­ченого до податкового кредиту

801, 802 811 — 813

641

361                

362                364 675

4

Отримані установою — замовником МШП від установи — закупника, придбані за операція­ми з внутрівідомчої передачі, які проводяться за рахунок коштів загального фонду кошто­рису або за рахунок інших надходжень спеці­ального фонду кошторису, якщо установа — закупник є бюджетною установою

221, 222

411

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

5

Списання МШП, які стали непридатними

411

221

6

Списання недостач МШП, установлених при інвентаризації

411

221

 

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені

05

 

Аналітичний облік фондів ведеться в багатогранних картках за джерелами формування і напрямками зменшення.

Синтетичний облік фондів бюджетними установами здійсню­ється в наступних меморіальних ордерах:

•    у випадку одержання необоротних активів, МШП, оплачених установою раніше, — у меморіальному ордері 4 (графи 24 — 26);

•    у випадку одержання необоротних активів, МШП, оплачених установою після їх отримання, — у меморіальному ордері 6 (гра­фи 24 — 26);

•   у випадку одержання необоротних активів, МШП підзвітними особами, — у меморіальному ордері 8 (графи 21 — 23);

•   у випадку вибуття та переміщення необоротних активів — у меморіальному ордері 9;

у випадку вибуття та переміщення МШП — у меморіальному ордері 10.