Облік вибуття запасів

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, а також відпускаються для реалізації.

Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника установи переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу.

Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується виписуванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорідність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130.

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття запасів відображено в табл. 27.6.

Таблиця 27.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання запасів на підставі підтверджуваних документів, придбаних: за рахунок загального фонду спеціального фонду

801,802 81

20, 23

2

Передані закуплені за внутрівідомчої передачі з балансу установи — закупника на баланс установи — замовника

 

 

Закінчення табл. 27.6

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

 

за загальним фондом

683

20, 21, 23

 

за спеціальним фондом

684

3

Списуються установою — замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

 

 

 

за загальним фондом

683

20, 21, 23

 

за спеціальним фондом

684

 

4

Згідно з отриманими актами від установи — замовника на фактичні видатки зараховують суми використаних запасів установою — закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі

за загальним фондом

за спеціальним фондом

801,802 813

 

 

5

Списання недостач запасів у межах встановлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

80, 81, 431, 432 683, 684

201,204,

205,

231 — 236, 238, 239

6

Списання недостач і втрат запасів, придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

80, 81, 431, 432

683, 684

231 — 236, 238, 239

 

Водночас робиться другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах

363 05

711

7

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

711, 822

211, 212

Аналітичний облік МШП бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами:

МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)» — для поповнення МШП у місцях експлуатації;

3-9 «Книга складського обліку запасів» — для обліку матеріалів, готових виробів та інших запасів на складі;

3-10 «Журнал реєстрації битого посуду» — для списання розбитого посуду в установах, що мають у своєму складі їдальні та харчоблок.

3-396 «Картка обліку МШП в експлуатації» — для обліку МШП в експлуатації за найменуваннями предметів, їх кількістю, вартістю й матеріально відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів відображено в табл. 27.7.

Таблиця 27.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видання зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів:

вартість до 10 грн. включно за одиницю (комплект)

вартість більше 10 грн. за одиницю (комплект)

411

221/2

221/1 221/1

2

Реалізація лишків МШП, що не використовуються установою на суму коштів від реалізації роблять запис

411

364,675

221 711

3

Списання МШП, які стали непридатними

411

221

4

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору МШП, які залишені для ремонту та інших потреб установи

23

711

Схема руху обліку вибуття запасів відображено на рис. 27.5.

Синтетичний облік операцій щодо руху МШП бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення МШП» (т. ф. 439 (б)).

28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення (склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення, облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ, облік надходження медикаментів до відділень (кабінетів) бюджетних установ, відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).

Склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення

Значну питому вагу щодо видатків закладів охорони здоров'я становить код 1132 «Медикаменти та перев'язувальні засоби». Облік зазначеної категорії запасів регулюється Інструкцією з обліку медикаментів, перев'язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, затвердженою Наказом M03 СРСР від 2.06.87 № 747.

Відповідно до зазначеного документа у складі лікувальних засобів виокремлюють:

• медикаменти, до складу яких належать лікувальні засоби, сироватка, вакцини, лікувальна рослинна сировина, лікувальна мінеральна вода, дизенфекційні засоби тощо;

перев'язувальні матеріали — марля, бинти, вата, компресна клейонка та папір, альгнін тощо;

допоміжні матеріали — папір вощений, пергаментний і фільтрувальний, паперові коробки й мішечки, капсули й облатки, ковпачки, пробки, нитки, сигнатури, етикетки, гумові обхвати, смоли тощо;

тара, яка являє собою склянки й банки місткістю понад 5000 мл, бутлі, бідони, ящики та інші предмети;

зворотну тару — предмети, вартість яких не включено до ціни придбаних медикаментів (продані в оплачених рахунках окремо).

До лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку відносяться:

наркотичні лікарські засоби;

психотропні лікарські препарати;

отруйні лікарські засоби;

спирт етиловий;

лікарські засоби, що мають одурманюючу властивість, мора- дон, нові препарати для проведення клінічних досліджень;

дефіцитні та дорогі лікувальні засоби.