Облік вибуття запасів

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, а також відпускаються для реалізації.

Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника установи переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу.

Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується виписуванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорідність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130.

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття запасів відображено в табл. 27.6.

Таблиця 27.6

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання запасів на підставі підтверджуваних документів, придбаних: за рахунок загального фонду спеціального фонду

801,802 81

20, 23

2

Передані закуплені за внутрівідомчої передачі з балансу установи — закупника на баланс установи — замовника

 

 

Закінчення табл. 27.6

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

 

за загальним фондом

683

20, 21, 23