Від сплати податку звільняються юридичні особи:

магниевый скраб beletage

S заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки;

S дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно- технічних училищ;

S органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

S санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів;

S дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

•S релігійні організації України;

S дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

S підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

у землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку;

S новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах — протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Податковим кодексом передбачено два можливих варіанти обчислення суми податку платником — юридичною особою (щорічний та щомісячний). При цьому обрання тієї чи іншої моделі та безпосередньо нарахування плати за землю він здійснює самостійно. Сплачується податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем календарного місяця. Заповнення та подання декларації покладено на платника податкового платежу, до його обов'язків також віднесено надання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

У разі коли платником податку виступає фізична особа, нарахування плати за землю та видача повідомлення — рішення про внесення податку здійснюється податковими органами. Сплачується податок протягом 60 днів з дні вручення повідомлення.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Державний земельний кадастр — це особлива державна облікова система, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності (користування) земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі (землекористувачів).

Державний земельний кадастр включає кадастрове зонування та зйомки, бонітування ґрунтів, економічну та грошову оцінку земель, державну реєстрацію земельних ділянок, облік кількості та якості земель.